Lektor, (af lat. lector 'oplæser', af legere 'læse'), ældre lærer ved gymnasieskoler, seminarier, erhvervsgymnasier og andre mellemuddannelsesinstitutioner. Ved universiteterne benyttes betegnelsen lektor i dag om fastansatte lærere under professorniveau. Hertil kommer et stort antal eksterne lektorer, dvs. deltidslærere uden forskningspligt; se også adjunkt.