Adjunkt, yngre fastansat lærer i gymnasieskoler, på seminarier, erhvervsgymnasier og andre mellemuddannelsesinstitutioner. En adjunkt kan avancere til lektor. På universiteter og højere læreanstalter bruges betegnelsen for ansatte i begyndelses- eller rekrutteringsstillinger, se også universitetslærer.