Lejeværdi, værdien af at have bolig i egen ejendom. Før 1998 et skattepligtigt beløb. Ordningen med lejeværdi af bolig i egen ejendom blev afløst af den kommunale ejendomsværdiskat.