En leise er en folkelig religiøs sang opstået i middelalderen med udgangspunkt i litaniomkvædet Kyrie eleison. Uden egentlig liturgisk funktion blev leiser anvendt bl.a. som valfarts- og korstogssalmer. Enkelte blev optaget i den protestantiske koraltradition, fx påskeleisen Christ ist erstanden, dansk Krist stod op af døde, og pinseleisen Nu bede vi den Helligånd.