Landgreve, (latin: comes provinciæ, comes provincialis), tysk fyrstetitel; i rang stod de over grever. I Det Tysk-romerske Rige regnedes landgreverne blandt de egentlige rigsfyrster og var dermed reelt ligestillet med hertuger. Titlen bortfaldt ved rigets opløsning i 1806. I Hessen-Homburg bevaredes titlen dog til 1866, hvor landet blev underlagt Preussen.