Læva manu betyder 'med venstre hånd' (inden for musik).