Låseforfølgning, særlig form for kongebrevsforfølgning, der anvendtes fra begyndelsen af 1300-t. indtil 1660. Låseforfølgning havde til formål at skaffe en erhverver af en fast ejendom en ejendomsdom med bindende virkning for enhver.