Kvoter, (af 1. ord i lat. quota pars 'hvor stor en del'), kvantitative restriktioner, mængdemæssige begrænsninger i køb, salg eller fangst, fx fiskekvote. En virksomhed eller forbruger, som er reguleret af en kvote, siges at være rationeret. Kvoter kan være fastsat som politisk instrument, fx importkvoter. Kvoter var en udbredt form for handelsrestriktion i de første 10-15 år efter 2. Verdenskrig, men har siden spillet en meget begrænset rolle i udenrigshandelen. Virkningen af en kvote kan sidestilles med en toldsats, idet der til en kvote altid kan findes en ækvivalent told, der giver hjemlandet samme beskyttelse.