Kvad, gamle nordiske digte, især edda- og skjaldedigte. Ordet bruges også om digte fra oldtid og middelalder uden for Norden (se Rolandskvadet) og i gammeldags stil om nyere digte og viser som fx Nis Petersen "Et kvad om en knes fra Peene", 1933.