Kurs, (af fr. cours, af lat. cursus 'løb, forløb'), den retning, som et skib styrer i, udtrykt ved vinklen mellem meridianen og skibets diametralplan, målt fra nord med uret til stævnens retning. Er skibet påvirket af vind og strøm, er den styrede kurs imidlertid ikke den retning, som skibet kommer frem i. Vindpåvirkningen giver skibet en afdrift mod læ, der bevirker, at det bevæger sig gennem vandet ad den sejlede kurs, og strømmen, der flytter hele den vandmasse, skibet sejler i, bevirker, at skibet kommer frem ad den beholdne kurs, der er skibets kurs over grunden. Når kursen sættes, må den altså korrigeres for eventuel afdrift og strøm, og styres der efter et magnetkompas, skal den styrede kurs endvidere rettes for misvisning og deviation. Se også kompas.