Kunqu, (kin., af Kun, fork.f. Kunshan, by i Jiangsuprovinsen, hvorfra teaterformen har sin oprindelse, og qu 'sang'), kinesisk musikalsk teaterform, udviklet i midten af 1500-t. for den dannede elite. Karakteristisk er brugen af den syvhullede bambustværfløjte, dizi, i forfinet følsomme klange. Dramatisk slog formen igennem med kærlighedsdramaet Huan sha ji (Historien om det at vaske flor) af Liang Chenyu (ca. 1520-ca. 1593), hvorefter den dominerede de næste to århundreder. I 1800-t. mistede kunqu sin betydning; Pekingoperaen overtog dens plads.