Kundika, (pali 'krukke'), kendi, vandkande af indisk oprindelse, i Østasien benyttet i buddhistiske ritualer. Kundikaen er langhalset med en lang tilspidset tud foroven og en ofte tragtformet tud på skulderen til påfyldning af vand.