Kulturmiljø, geografisk afgrænset område, der ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af samfundets historiske udvikling. I 1900-t.s sidste årtier indgår begrebet i dansk fredningsplanlægning og miljøpolitik. Under dette arbejde, der løbende foregår på statsligt og regionalt plan under inddragelse af kommuner, lokalmuseer samt lokalbefolkning, udpeges kulturhistoriske strukturer i såvel kulturlandskaber som byer. Det sker som led i en registrering og en fredningsvurdering af sådanne helheder, fx landsbyer, industrisamfund, kystbebyggelser, herregårdsanlæg og husmandssteder. Ved bygningsfredning forstås kun fredning af den enkelte bygning.