miljøpolitik

Artikelstart

Miljøpolitik, politik, der har til formål at opnå en bedre balance mellem forbrug af råstoffer, produktion og frembringelse af forurenende affaldsstoffer. Det kan ske ved at ændre institutioner, regler og tilskyndelser for økonomisk aktivitet.

En række miljøproblemer kan forklares ved manglende specifikation af ejendoms- og brugerrettigheder, som medfører overudnyttelse af naturresurser som fiskebestande, skove og grundvandsbeholdninger. Forurenende affaldsprodukter passerer ikke noget marked, som medfører, at forureneren kommer til at betale for skadevirkningerne, og denne tager derfor ikke hensyn hertil. Endvidere har miljøgoder ofte karakter af offentlige goder, som er kendetegnet ved, at den enkeltes forbrug ikke reducerer andres forbrug. Sådanne goder håndteres ikke hensigtsmæssigt i et ureguleret markedssystem. Tilsvarende træffes der i det politiske system ofte beslutninger, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn til miljøvirkningerne. Miljøpolitik forsøger at ændre rammerne for beslutningstagerne i et økonomisk system, således at aktørerne tager hensyn til miljøkonsekvenserne af deres handlinger. Idealet er først at fastlægge miljømålene, hvor fordele og ulemper er blevet afvejet. Dernæst vælges reguleringsinstrumenter, som kan sikre, at miljømålene realiseres til de lavest mulige samfundsmæssige omkostninger. Efterfølgende kontrolleres, om de enkelte aktører har levet op til kravene i reguleringen, og eventuelle konsekvenser af manglende opfyldelse effektueres.

Se også EU (7.9. miljøpolitik), miljøplanlægning, miljøsamarbejde og miljøkonsekvensvurdering.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig