Kristelig demokratiske partier, gruppe af politiske partier, der er dannet efter 2. Verdenskrig med ideologisk basis i det kristne, fortrinsvis katolske værdigrundlag. Historisk er de knyttet til den katolske kirkes modstand i 1800-t. mod demokrati, mod liberalismens laissez-faire og mod socialismen. De har støttet det liberale demokrati, bidraget til opbygningen af velfærdsstatslige programmer, efterhånden nedtonet deres religiøse profil samt arbejdet for europæisk integration. I 1990'erne må de karakteriseres som pragmatisk indstillede catch all-partier af borgerlig observans. Størst indflydelse har de haft i Tyskland (Christlich-Demokratische Union, CDU, og Christlich Soziale Union, CSU) og Italien (Democrazia Cristiana, DC), hvor de har været regeringsbærende i lange perioder, men også i Holland, Frankrig, Belgien, Østrig, Chile og Venezuela har de spillet en vigtig rolle. I Europaparlamentet er de kristelig demokratiske partier dominerende i partisammenslutningen, European People's Party.