Krigstidsregler, tidligere betegnelse for bestemmelser i militær straffelov, som kun gælder i krigstid eller ved truende udsigt til krig; reglerne beskriver alvorlige forbrydelser mod forsvarsmagtens kampdygtighed, fx spionagevirksomhed, krigsforræderi, fejhedsforbrydelser og ulovlig kontakt med fjenden. Militær straffelov af 2005 anvender i overensstemmelse med nyere folkeretlig terminologi begrebet "væbnet konflikt" i stedet for krig eller krigstid. Se også militær strafferet og retspleje.