Kreatinfosfat, det fosforylerede derivat af kreatin; findes i muskelvæv, hvor det udgør en lille, men let mobiliserbar energireserve under de første sekunder af en kraftig muskelkontraktion. Kreatinfosfat er en energirig forbindelse og kan, katalyseret af enzymet kreatinkinase, overføre sin fosfatgruppe til ADP og derved gendanne den for muskelkontraktionen nødvendige ATP. Under hvile gendannes kreatinfosfat ved den modsatrettede proces.