Kormofytter, (af græsk kormos 'træstamme, stok' og phyton 'plante'), stængelplanter, ældre betegnelse for planter, der er differentieret i rod, stængel og blade; modsat thallofytter ("lavere planter"). Se stængelplanter.