Stængelplanter, kormofytter, ældre betegnelse for planter, der er differentieret i rod, stængel og blade i modsætning til thallofytterne eller de "lavere planter", der ikke har denne opdeling. Stængelplanterne omfatter karsporeplanter og frøplanter; til gruppen kan også regnes bladmosser og visse levermosser, hvor den grønne plante er differentieret i stængel og blade, men ikke har egentlige rødder eller karstrenge. Inddelingen er noget unaturlig, idet levermosserne omfatter både bladbærende og udifferentierede (thalløse) former.