Konvergent, (lat. convergens, convergentis), nærmende sig til hinanden; sammenløbende. Se også konvergens.