Kontrolzone, CTR, nærmere afgrænset luftrum omkring en lufthavn med flyvekontroltjeneste. Inden for kontrolzonen må lufttrafik kun foregå efter tilladelse (klarering) fra kontroltårnet. Kontrolzonen strækker sig fra jorden og op til en højde på ca. 450 m.