Kontinentalhævning, del af havbunden mellem kontinentalskråningen og den egentlige dybhavsbund. Kontinentalhævningen udgør således den yderste del af kontinentalmargenen og hører som sådan til kontinentet.