Konsum, den del af et lands samlede disponible indkomst, dvs. BNP plus nettoindkomst fra udlandet, der ikke spares op, men forbruges. Konsumet kan opdeles i privat konsum og kollektivt konsum, se nationalregnskab.