Konservativ kraft, i fysik en kraft med den egenskab, at det arbejde, som kraften udfører på et legeme, kun afhænger af dettes begyndelses- og slutstilling, men ikke af den vej legemet er ført. Konservative kræfter er knyttet til et potentialfelt, dvs. et skalarfelt (se felt), hvoraf kraftens størrelse og retning i ethvert punkt kan udledes som feltets gradient. Konservative kræfter afhænger således kun af stedkoordinater, men ikke af eksempelvis tid eller hastighed. I et system, hvori der kun forekommer konservative kræfter, vil den mekaniske energi, dvs. summen af den kinetiske og potentielle energi, være konstant. Eksempler på konservative kræfter er tyngdekraften og elektrostatiske kræfter. Friktionskræfter er ikke-konservative, idet de fx kan afhænge af et legemes hastighed.