Konkursrytteri, bevidst misbrug af den begrænsede hæftelse i aktie- og anpartsselskaber for gennem en konkurs at befri en virksomhed for gæld for derefter at videreføre den samme virksomhed i et nyt selskab. Hvis det ved en selskabsstiftelse har været planlagt senere at begå konkursrytteri, er det strafbart som bedrageri over for kreditorerne. At sælge en virksomheds aktiver inden en konkurs til underpriser til et nyt selskab kan være strafbart som skyldnersvig.