Skyldnersvig, svig over for kreditorer. Ved skyldnersvig tilføjes kreditorerne et tab ved ikke at få indfriet deres krav eller i hvert fald en risiko for et tab. Handlingen skal være i strid med kreditors ret for at være strafbar. Det er som hovedregel lovligt at sælge et pantsat hus, men ikke at sælge en pantsat bil. Salg af en pantsat bil er derfor skyldnersvig, medmindre panthaveren har godkendt salget. En særlig type skyldnersvig er de såkaldte gårdafklædninger, hvor gårdejeren på én gang sælger hele besætningen eller maskinparken uden at erstatte den af en ny. En anden type skyldnersvig er selskabstømning.