Konfinitet, (lat. konfin + -itet), tilgrænsen; naboskab.