Konfident, (fr. confident), fortrolig; tillidsfuld.