Kompaktater er de aftaler, som blev indgået mellem den romerskkatolske kirke og den husittiske bevægelse, og som i 1433 lagde grunden for den bøhmiske kirkes selvstændighed (Prag- og Basel-kompaktaterne).