Kommunikationssatellit, satellit i geostationær eller lavere bane om Jorden til brug for telekommunikation mellem faste eller mobile jordstationer; anvendes desuden til transport og rundspredning af radio- og tv-programmer. Se også satellit og satellitkommunikation.