Kommunalstatistik, statistik, som vedrører kommunernes aktivitet. Kommunalstatistik udarbejdes af bl.a. Danmarks Statistik og KL. Hertil kommer yderligere oplysning om København, Frederiksberg og Hovedstadsregionen fra Københavns Statistikkontor. Også andre byer har egne statistikkontorer. Danmarks Statistik udsender årlig publikationer om kommunernes budget og regnskab. Disse oplysninger indgår sammen med en lang række andre kommunalfordelte oplysninger også i Danmarks Statistiks statistikbank.