En kommandopost er det sted på eller i nærheden af en banegård, hvorfra togtrafikken dirigeres.