Kommando, 1. kort ordre (især til soldater); 2. myndighed til at befale; 3. det ledende personale for en større troppestyrke; 4. militær enhed med specialopgave; 5. (om bord på skib) flag, der tilkendegiver skibschefens nærværelse; 6. (inden for it) besked til computer om at udføre en el. anden operation.