Kollobegrænsning, (1. led af ital. collo 'hals', opr. 'så meget som man kan bære om halsen'), regel, der siger, at en søtransportørs ansvar for ladningsskade ikke kan overstige et bestemt beløb for hver enkelt transporteret genstand, se befragtning om den nyere kilo/kollobegrænsning.