Koalitionsteori, studiefelt, der omfatter koalitioners dannelse, virkemåde og ophør. En koalition er en kombination af aktører, dannet for at opnå en fælles fordel eller gevinst, der kan deles mellem dens parter. Koalitionsstudier har især omfattet politiske partier som kollektive aktører mht. opnåelse af parlamentarisk flertal og regeringsmagt. Nogle koalitionsteorier antager, at regeringskoalitioner dannes med så få partier som muligt for at maksimere gevinsten, andre, at graden af politisk enighed mellem partierne er afgørende for koalitionsdannelse. Studier af koalitioners virkemåde lægger vægt på, at forskellige procedurer og mekanismer kan bidrage til at opretholde en koalition, selvom deltagerne ofte er uenige. Bortset fra regulære valgnederlag er de enkelte partiers overvejelser om egne fordele og ulemper ved en given regeringskoalition afgørende for dens forbliven eller dens afgang.