Klithede, plantesamfund på stabiliserede klitter bag de grå læklitter. Dominerende er hedelyng, melbærris, revling, krybende pil, hjælme, sandstar og, i fugtigere partier, klokkelyng, mosebølle og kæruld.