Klaviatur, (afledt af lat. clavis, se klaver), en række taster (tangenter), der mekanisk eller elektronisk formidler anslaget til fx strenge eller orgelpiber. Klaviaturet har især været anvendt i vestlig musik og kendes i sin nuværende form fra 1400-t. Det anslås med fingre, hænder eller fødder, og foruden cembalo, clavichord, orgel- og klaverinstrumenter er også fx harmonika, drejelire og klokkespil ofte forsynet med et klaviatur. Omfanget på et klaver er forøget gennem tiden og omfatter i dag syv til otte oktaver. Fra 1800-t. eksperimenterede man med alternative former, fx Janko-klaviaturet, et rundbuet klaviatur (af A. Clutsam) og et stråleklaviatur (A. Schultz).