En kirkeprovins er en kirkelig enhed, der består af flere bispedømmer og ofte er sammenfaldende med en stat. I spidsen for en kirkeprovins står normalt en ærkebiskop eller en metropolit.