Kinesiske hemmelige selskaber, sociale og religiøse organisationer, kendt fra 100-t. Under Qingdynastiet (1644-1912) var selskaberne meget aktive i forsøgene på at omstyrte manchuvældet. Et af de største var Tiandi hui 'Himmel og jord-selskabet' med mange underafdelinger forskellige steder i landet, fx Gelao hui 'De ældres broderskab' i Nordkina og Xiaodao hui 'Det lille sværds selskab' langs den sydkinesiske kyst og i Shanghai. I løbet af 1900-t. har selskabernes arvtagere, bl.a. triaderne, udviklet sig til at udgøre en indflydelsesrig faktor i den internationale kriminelle verden. Deres basisområder findes især i Hongkong, på Taiwan og i det oversøiske kinesiske samfund, men de etablerer sig i stigende grad på det kinesiske fastland.