Kinematik, (afledt af gr. kinema 'bevægelse', af kinein 'bevæge'), bevægelseslære, gren af mekanikken. Kinematik behandler sammenhængen mellem position, hastighed og acceleration for en partikel eller et legeme uden at inddrage de kræfter, som forårsager bevægelsen. Kinematik adskiller sig derved fra dynamik. Se også mekanik.