Dynamik, (af gr. dynamikos 'kraftig', af dynamis 'kraft, magt'), inden for fysik den gren, som knytter bevægelsen af et mekanisk system til de kræfter og kraftmomenter, som påvirker det. Elektrodynamik, hydrodynamik og termodynamik udvider den dynamiske betragtningsmåde til andre typer af systemer. Se mekanik.