Kharaj, (arab. 'det udtagne, opkrævede'), jordskat, som skulle betales af alle, der ejede eller dyrkede jord i kalifatet. Kharaj afhang af afgrøden og af, om arealet blev dyrket med kunstvanding eller ej.