Kausal, årsagsbestemt; årsagsmæssig; indeholdende en årsag; begrundende. Se også kausalitet.