Et kastel er en fæstnings eller en befæstet bys centrale befæstningsanlæg; desuden det punkt, som besætningen kan trække sig tilbage til for at gennemføre et sidste forsvar. Ordet kan også betegne et selvstændigt mindre befæstningsanlæg.