Kartoffelskimmel, angreb på kartofler af piskesvampen Phytophthora infestans. Svampen overvintrer i inficerede læggekartofler og spredes siden i marken ved sporangier båret af vind eller vanddråber. Bekæmpelse og kontrol sker primært vha. pesticider, støttet af meteorologisk varsling. Det var kartoffelskimmel, som var skyld i Hungersnøden i Irland 1845-1850, den såkaldte kartoffelpest.