Karforsøg, dyrkningsforsøg med især afgrøder i kar af varierende størrelse og form lavet af materialer, der ikke afgiver næringsstoffer eller gifte til jorden. Ved karforsøg kan man kontrollere voksemediet og vækstfaktorer som vand, lys og temperatur med stor præcision, men samtidig fjerner man sig fra forholdene, som de forekommer i marken. Karforsøg har derfor deres største betydning ved belysning af principielle dyrkningsspørgsmål, fx forskellige gødningers tilgængelighed for planterne. En særlig form for karforsøg er lysimeteranlæg, som ved store nedgravede kar anvendes til måling af udvaskningstab af næringsstoffer.