Karcinogen, d.s.s. kræftfremkaldende, se kræft (kræftfremkaldende stoffer).