En karakterart er en plante- eller dyreart, som kun lever i et bestemt plante- eller dyresamfund og dermed karakteriserer dette. Karakterarter er specialister, der afspejler de økologiske kår på stedet.