Kapitalintensiv, karakteristik af en produktion, der kræver relativt meget kapital (maskiner, redskaber osv.) i forhold til arbejdskraft i sammenligning med andre produktioner eller brancher. En vigtig anvendelse af begrebet findes inden for udenrigshandelsteori, hvor en af hovedkonklusionerne er, at de lande, som er rigeligt udrustet med kapital, forventes at eksportere kapitalintensive varer. Se komparative fordele.