Kapacitet er den maksimale ydeevne af et teknisk anlæg eller en maskine; fx angiver et kraftværks kapacitet dets maksimale effektydelse målt i megawatt.